OLPP - Operator Logistyczny Paliw Płynnych - Lider w branży składowania i przeładunku produktów naftowych

Atlas logistyki naftowej

Zakres usług

Operator Logistyczny Paliw Płynnych jest istotnym ogniwem systemu logistycznego sektora naftowego w Polsce. Spółka jest największą na polskim rynku firmą oferującą usługi magazynowania paliw. 

Dalej

Laboratoria

Operator Logistyczny Paliw Płynnych dysponuje niezależną siecią akredytowanych laboratoriów, o zasięgu ogólnokrajowym.

 

Dalej

CDOK

Centralny Dział obsługi Kierowcy - struktura organizacyjna Biura handlowego OLPP, zlokalizowana w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu zarządzająca wydaniami produktów na transport samochodowy w Bazach Paliw.

Dalej

do góry

Jesteśmy członkiem FETSA i POPiHN FETSA POPiHN