OLPP - Operator Logistyczny Paliw Płynnych - Lider w branży składowania i przeładunku produktów naftowych
Jesteśmy członkiem FETSA i POPiHN FETSA POPiHN